Profil

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (VAS, a.s.) vznikla na konci roku 1993 a je významnou regionální provozní vodárenskou společností. Našimi základními smluvními partnery jsou reprezentanti obecní samosprávy, kteří jsou vlastníky technické infrastruktury. Mimo provozování jejich vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu je také podporujeme při plnění jejich úkolů v oblasti rozvoje i obnovy infrastruktury. Municipální charakter společnosti a orientace na zákazníka tvoří základní principy, kterými se řídíme při poskytování našich služeb. Základním naším posláním je ochrana zdraví člověka a péče o životní prostředí, což také vyjadřuje motto naší společnosti: "VODA A LIDÉ - PARTNEŘI PRO ŽIVOT"

Správní a řídící jednotkou VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. je Generální ředitelství. Společnost zahrnuje divizi technickou a 6 divizí provozních působících na území okresů Brno-venkov, Boskovice, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou, což je významná část Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Aktuálně provozujeme vodohospodářskou infrastrukturu ve více než 700 spotřebištích. Z hlediska fakturovaných objemů vody patříme mezi šest největších provozovatelů vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v České republice - provozujeme 6,6 % z délky vodovodní sítě a 5,8 % z délky kanalizační sítě v celé ČR. Námi provozované lokality mají výrazně venkovský charakter,neboť 67 % z nich tvoří obce, v nichž aktuálně bydlí méně než 500 obyvatel. Pouze v osmi spotřebištích bydlí více než 10 000 obyvatel (Jihlava, Třebíč, Znojmo, Žďár nad Sázavou, Blansko, Velké Meziříčí, Boskovice, Nové Město na Moravě).

Přehled o velikosti naší společnosti poskytují následující technicko-provozní statistické údaje:


Základní údaje o vodovodech provozovaných VAS, a.s.

 

 

r.2012

r.2013

r.2014

počet zásobovaných obyvatel

osoby

536 961  539 078 540 008

délka vodovodní sítě bez přípojek

km

4 886 4 935 4 995

počet vodovodních přípojek

ks

137 976 140 343

142 359

počet úpraven vody

ks 73 69

82

kapacita vodojemů

m3

193 562 193 300

193 203

voda pitná vyrobená ve vlastních zařízeních

tis.m3

26 796 24 609

23 976

voda pitná vyrobená k realizaci

tis.m3

28 156 26 368

25 891

voda fakturovaná pitná celkem

tis.m3

22 091 21 734

21 661

- z toho fakturovaná domácnostem

tis.m3

15 292 15 229

15 117

Základní údaje o kanalizacích provozovaných VAS, a.s.

 

 

r.2012

r.2013

r.2014

počet obyvatel napojených na kanalizaci

  425 980 428 952

434 875

- z toho s koncovou ČOV

osoby

413 354 416 640

422 090

délka kanalizační sítě bez přípojek

km

2 364 2 460

2 553

počet kanalizačních přípojek

ks

89 975

92 626

97 003

počet provozovaných ČOV

ks

118 121 128

fakturovaná odpadní voda, vč.srážkové

tis.m3

20 905

20 781

20 897

- z toho splašková voda z domácností

tis.m3

12 906

12 859

12 941

množství čištěných odpadních vod *

tis.m3

32 806

37 146

35 256

voda vypouštěná do toků, vč.srážkové

tis.m3

31 860

35 935

34 074

Pozn. * z toho cca 5,2 % vod je každoročně čištěno na ČOV u jiných provozovatelů