Projekční a inženýrské služby

stoka.jpg

Pro přípravu a realizaci vodohospodářských staveb v oboru vodovodů a kanalizací nabízíme kompletní služby v projekční a inženýrské činnosti.

Projekční činnost :

 • Pasporty stávajících vodohospodářských zařízení
 • Studie pro vyhledání optimálního návrhu stavby
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS) – součást dokumentace pro zadání stavby, která slouží jako podklad výběrového řízení na zhotovitele stavby
 • Realizační dokumentace stavby (RDS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • Provozní řády pro zkušební i trvalý provoz
 • Dokumentace vodovodních a kanalizačních přípojek

Inženýrská činnost :

 • Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (zajištění stanovisek příslušných orgánů, projednání projektové dokumentace se všemi právnickými a fyzickými osobami - vlastníky pozemků, zastupování investora v rámci těchto správních řízení)
 • Konzultace a poradenství v oboru přípravy, financování a realizace vodohospodářských a inženýrských staveb.

Kontakt

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Soběšická 151

638 00 Brno


Vedoucí projekce:

Ing. Ivana Faltýnková

tel.: 545 532 404, mobil: 603 424 584, e-mail: faltynkova@vasgr_cz


Projektant:

Ing. Juraj Sabol

tel.: 545 532 448, mobil: 603 478 950, e-mail: sabol@vasgr_cz