Projekt Dyje II za 870 mil. Kč ukončen

Projekt Dyje, jehož investorem je Svaz VKMO s.r.o., byl za výkonné spolupráce VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. k 30. 6. 2013 ukončen.  

Projekt řešil opatření ke snížení znečistění povrchových a odpadních vod v kraji Vysočina a v menším rozsahu také v Jihomoravském kraji. Sestával se z 11 podprojektů, jež řeší vybudování jedné nové ČOV s kapacitou 1800 EO (ČOV Vladislav) a rekonstrukci a intenzifikaci tří ČOV, čímž se jejich kapacita zvýší o 5543 EO na celkových 25510 EO (podprojekty ČOV Boskovice-Hrádkov, Moravský Krumlov a Velké Meziříčí). Mimo tyto zásadní podprojekty se také realizovala výstavba nové kanalizace s délkou přesahující 53 km a rekonstrukce již nevyhovující kanalizace v délce více než 20,5 km. Novou kanalizací tak došlo k napojení 4 198 EO. Součástí projektu byla i rekonstrukce vodovodu o délce 2,5 km z důvodu nevyhovující kvality pitné vody.

Realizace projektu Dyje II za 870 mil, Kč přispěje k dosažení souladu s požadavky směrnice Rady 91/271/EHS, o čistění městských odpadních vod.

Projekt se sestává z následujících staveb:
 • Boskovice Hrádkov, Vratíkov, Velenov, Benešov, Okrouhlá, Valchov – ČOV a kanalizace
 • Vladislav – ČOV a kanalizace
 • Jemnice – kanalizace
 • Moravský Krumlov – ČOV a kanalizace
 • Nové Město na Moravě – kanalizace
 • Maršovice, Pohledec – kanalizace
 • Nová Ves – kanalizace
 • Velké Meziříčí – ČOV a kanalizace
 • Mostiště – kanalizace
 • Oslavice – kanalizace
 • Telč - kanalizace

COV_VM.jpg

Čistírna odpadních vod Velké Meziříčí

COV_Vladislav.jpg

 Čistírna odpadních vod Vladislav

kanalizace.jpg

Rekonstrukce kanalizace v Jemnici