Starostové Žďárska navštívili zrekonstruovanou úpravnu vody

Mostiště – Místo, kde se voda z přehrady mění na pitnou a směřuje odtud k více než 80 tisícům obyvatel Žďárska a Třebíčska, navštívili ve čtvrtek 25. září místní starostové. Jako jedni z mála tak měli možnost vidět  nově zmodernizované zařízení v hodnotě téměř 0,5 miliardy korun, jež je v současnosti ve zkušebním provozu. A to díky Dnu otevřených dveří na úpravně vody v Mostišti, který pro ně připravila VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko.  

Starosty na místě přivítal ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Žďár nad Sázavou ing. Karel Fuchs společně s předsedkyní předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko ing. Dagmar Zvěřinovou. „Chceme Vám ukázat, že se místa, kde se povrchová voda upravovala desítky let, stal moderní provoz pro výrobu kvalitní pitné vody. Díky nejnovějším technologiím jsme připraveni reagovat na zhoršující se kvalitu povrchových vod odvislou nejen od výkyvů v počasí a zajistit obyvatelům na Žďársku, ale také na Třebíčsku, kvalitní pitnou vodu,“ připomenula Zvěřinová. Pro ilustraci doplnila, že některé technické vybavení úpravny vody, které bylo v rámci rekonstrukce demontováno, skončilo rovnou ve sbírce pražského technického muzea.

Předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Jindřich Král, starostům přiblížil kroky, které v současnosti společnost podniká ve vztahu k ceně vody. „Podařilo se nám na Ministerstvu životního prostředí a Státním fondu životního prostředí domluvit, že se bude počínaje rokem 2015 cena pro vodné a stočné řídit upravenými pravidly. Zatímco dosud musela cena meziročně růst minimálně 5% nad inflaci, nově upravená pravidla počítají s nárůstem o 2%,“ řekl. Podle něj je právě v tomto rozdíl mezi VAS a ostatními vodárenskými formami hospodařícími v České republice. „Nás vlastní obce a města. Starostové na nás tlačí, aby se cena vody zvyšovala co nejméně, protože zastupují občany. Naopak ostatní vodárenské společnosti mají vlastníky v zahraničí a ti chtějí vykazovat co největší zisk,“ vysvětlil Král.

Starostové také dostali od ředitele žďárské divize ing Karla Fuchse řadu informací týkající se představení VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., jejího hospodaření a zařazení na vodohospodářském trhu. „S nárůstem ceny vody lidé výrazně začali šetřit. Zatímco v roce 1993 jsme fakturovali přes 6 milionů m3 vody, v roce 2012 to byla polovina – 3,6 milionů m3 vody. Paradoxně tak voda dál zdražuje, protože my ji i v tomto menším objemu musíme dopravit k lidem a náklady zůstávají stejné,“ přiblížil paradoxy ředitel Fuchs.

Starostové pak měli jedinečnou možnost podívat se do vnitřních prostor hráze nádrže Mostiště, kde viděli tři horizonty, z nichž je možné jímat z nádrže vodu pro další úpravu, ale také turbínu a další zařízení sloužící k obsluze přehrady.

Následovala prohlídka zrekonstruované úpravny vody, která je nejvýznamnějším zdrojem vodárenské soustavy jihozápadní Moravy. Pitnou vodou jsou odtud zásobování obyvatelé Žďáru nad Sázavou, Třebíče, Velkého Meziříčí, Velké Bíteše a desítek dalších obcí. Voda je zde upravovaná chemickou technologií. Jde o dvoustupňovou separaci – flotaci a pískovou filtraci, která je doplněna ozonizací a filtrací přes granulované aktivní uhlí. Součástí úpravny vody je i školicí středisko. „Toto středisko je otevřeno po domluvě i žákům a studentům, kteří se zde dozvědí, jak je složité vodu upravovat a proč je potřeba si této komodity vážit,“ uvedl předseda představenstva Jindřich Král s tím, že si vůbec neuvědomujeme, jaká je voda vzácnost a jakou má skutečnou cenu.

„Velmi jsem uvítala možnost vidět, jak to tady všechno funguje. Zaujala mě nejen prohlídka, ale i množství ekonomických informací z oblasti vodohospodářství. Pravdou je, že cena vody je podle mě vysoká, ale když člověk vidí ty investice vložené do zajištění dostatku čisté vody pro občany, je asi potřeba tuto věc chápat,“ zhodnotila starostka obce Nová Ves Jitka Chocholáčová. Starosta obce Uhřínov Miloš Kováč sice nebyl v původní úpravně vody, přesto jej prohlídka moderní úpravny vody zaujala. „Věřím, že tato investice povede ke kvalitnější a lepší vodě,“ řekl.

Iva Šebková

VODÁRENSKÁ  AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Momenty z tohoto dne si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 

Nainstalujte si aktuální verzi přehrávače Flash prosím.
Get Adobe Flash player

Zajímavosti k rekonstrukci Úpravny vody Mostiště

Cíl rekonstrukce: Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy v regionu Žďársko, výstavba vodovodní sítě o délce 0,24 km, rekonstrukce vodovodní sítě v délce 1,33 km, intenzifikace úpravny vody Mostiště na kapacitu 200 l/s včetně vybudování kalového hospodářství, výměny čerpadel a souvisejících rozvodů

Zahájení stavby: 22.11.2011

Předpokládané ukončení: 30.4.2015

Celkové uznatelné náklady: 407 mil. Kč

Dotace EU: 346 mil. Kč

Dotace SFŽP: 20 mil. Kč