Svaz VKMO s.r.o. posílil svůj akcionářský vliv

Počátkem května letošního roku byl završen téměř více než rok trvající proces jednání o odkupu akcií mezi zástupci dvou největších akcionářů VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.  

Na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené mezi SUEZ ENVIRONNMENT SAS a společností Svaz VKMO s. r. o. došlo k převodu 73 993 ks akcií vydaných obchodní společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. na nabyvatele akcií, kterým je společnost Svaz VKMO, s. r. o.

Společnost Svaz VKMO s. r. o. získala minoritní balík 33,35 % akcií, které předtím ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. vlastnila společnost SUEZ ENVIRONNEMENT SAS podnikající ve vodárenství a odpadovém hospodářství. Tato transakce umožní společnosti Svazu VKMO s. r. o. plně kontrolovat společnost VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a. s. a zároveň umožní společnosti SUEZ ENVIRONNEMENT SAS soustředit se na rozvoj jejích aktivit ve vodárenském a odpadovém sektoru v České republice prostřednictvím 100 % vlastněných dceřiných společností ONDEO Services CZ a SITA CZ.

Společnost Svaz VKMO, s. r. o. se tak stává vlastníkem 188 152 akcií VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., což odpovídá podílu ve výši 84,81 % základního kapitálu společnosti.

Aktuální akcionářská struktura:

Majitel 

% základního kapitálu

Počet akcií

 

Svaz VKMO s. r. o.

 

84,81 %

 

188 152

 

Vodovody a kanalizace Znojemsko

 

6,61 %

 

14 654

 

Ostatní drobní akcionáři

 

8,58 %

 

19 052

 

Podle předsedy představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. Ing. Jindřicha Krále se tímto na provozní činnosti společnosti  nic nemění, a dodal: „VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. se touto transakcí stává mezi deseti největšími vodárenskými společnostmi jedinou, kde je takto výrazně dominantní vliv veřejnoprávního subjektu."