SVĚTOVÝ DEN VODY 2011.......netradičně očima dětí

Světový den vody se slaví každé jaro již od roku 1992 - od celosvětového sumitu o životním prostředí v Rio de Janeiru. Každý rok je vyhlášeno jiné téma, které tvoří ústřední motto oslav. Pro rok 2010 je jím „Čistá voda pro zdravý svět". Letošní regionální oslava se konala v Brně 18.3.2010 pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a primátora města Brna Romana Onderky. Pořadatelstvím byly v rámci sdružení RAPOS pověřeny Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. letos v rámci příprav na již tradiční oslavu Světového dne vody tak trochu netradičně vyzvala ke spolupráci nejmladší generaci. „Kdo jiný by se měl vyjádřit k současné situaci ve vodním hospodářství více, než ti, kteří budou jednou sklízet plody našeho dnešního snažení," uvádí svůj novátorský projekt generální ředitel Ing.Miroslav Klos.

Děti ze čtvrté a páté třídy alternativní výuky Montessori na ZŠ Gajdošova v Brně tak dostaly příležitost ukázat svůj pohled na řadu témat souvisejících s vodou. Celý týden se nadšeně zabývaly projektovým zadáním „Čistá voda pro zdravý svět", s nadšením hledaly informace, počítaly kalkulace, diskutovaly s odborníky, zamýšlely se nad zadanými tématy a nakonec otevřeně vyjadřovaly své názory na závěrečné třídní besedě. V jejich snaze je aktivně podporovala třídní učitelka, PaedDr.Dagmar Bulová, která také na základě aktivity dětí a výsledků jejich týdenního snažení vybrala několik zástupců z obou tříd pro velké finále. Tím byla improvizovaná beseda přímo na oficiální akci konané u příležitosti oslav Světového dne vody v brněnském Bobycentru dne 18.3.2010. Zde děti svým vystoupením, spontánností projevu, bezprostředností názorů a neotřelým pohledem na problematiku vody vzbudily velké nadšení. V prostředí odborníků se občas stává, že někde mezi řešením každodenních provozních problémů, snahou o naplňování rozvojových koncepcí a uspokojováním potřeb zákazníků se zapomíná na udržení určitého nadhledu nad problematikou vody, ale netradiční vsuvka s dětmi v hlavní roli, jejich vtipné a mnohdy zásadním způsobem pravdivé reakce a názory tuto potřebu všem zúčastněným připomněly.

 

Nejlepší momenty z příprav i samotné akce můžete shlédnout ve videozáznamu, který jsme pro Vás připravili: