Světový den vody připomene řada akcí

Světový den vody letos symbolizuje spojení vody a lidské práce.   

Světový den vody připadá každoročně na 22. března. Jeho cílem je upřít pozornost k významu vody a potřebě obhajovat udržitelné nakládání s vodními zdroji. Voda, hlavně pitná a nezávadná, je jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává. Bohužel to není taková samozřejmost, jak se v naší části Země mnohdy vnímá. Proto si v tento den zároveň připomínáme, že na světě žije přes miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné vody a je tak přímo ohroženo jejich zdraví.

Mottem letošního ročníku je Water and Jobs – Voda a zaměstnanost. Tato problematika se dá ale přeložit také jako Voda a pracovní místa nebo Voda a lidská práce. Je tak možností k zamyšlení se nad tím, jak fungovalo vodárenství v historii a jak funguje dnes, jaké nové procesy v oblastech úpravy vody, její dopravy k lidem či v čištění odpadních vod člověk do těchto procesů neustále vnáší. Upozorňuje také na to, že vodárenství je významným průmyslovým oborem, který se podílí na celkové zaměstnanosti v česku přibližně 0,4 %.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., připravuje v rámci oslav Světového dne vody, množství akcí. Některé z nich jsou určeny odborníkům, další pak široké veřejnosti.

Oslava Světového dne vody, již tradičně organizovaná členy Rady povodí Svratky - Brněnskými vodovody a kanalizacemi a.s., Povodím Moravy, s.p., VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., a Vírským oblastním vodovodem s.m.o.,  v našem regionu je připravena na 23. března. Její součístí budou jednak odborné přednášky, ale především odborné exkurze na retenční nádrž Jeneweinova, Brno a čistírnu odpadních vod v Modřicích, kde bude představen projekt LIFE2WATER – odstraňování mikropolutantů a bakteriálního znečištění. Další exkurze povede na zesilovací čerpací stanici a vodojem v Čebíně.

Další akce pro odbornou i laickou veřejnost pak připravujeme ještě v jednotlivých divizích:

  • V Boskovicích se v pátek 18. března uskutečnilo odborné setkání s vedením měst a obcí, jehož hlavním tématem bylo Zvýšení poplatků za podzemní a odpadní vody.
  •  Ve Znojmě je na 31. března plánováno již 10. setkání odborné veřejnosti zaměřené na podmínky Operačního programu Životní prostředí, změny legislativy, připravované a realizované investice v regionu.
  • V Jihlavě si žáci základních a středních  budou moci ve dnech 5. a 7. dubna prohlédnout s odborným výkladem naše nejvýznamnější vodohospodářská zařízení v této lokalitě – čistírnu odpadních vod v Jihlavě a úpravnu vody v Hosově
  •  Na Ivančicku připravujeme ve dnech 7. - 9. dubna taktéž dny otevřených dveří pro školy i veřejnost na zrekonstruované úpravně vody a čistírně odpadních vod
  • Na Žďársku se uskuteční dny otevřených dveří zejména pro žáky základních a studenty středních škol a odborných učilišt na úpravně vody Mostiště, Vír a na větších čistírnách odpadních vod ve dnech 21. a 22. dubna.
Mgr. Iva Šebková,
vedoucí marketingu a komunikace

 

-