Světový den vody ve Vodárenské akciové společnosti

Oslavy Světového dne vody (22. 3.) si připomene Vodárenská akciová společnost nejenom společným seminářem a setkáním vodohospodářů seskupených ve sdružení RAPOS (Rada povodí Svratky) ve středu 21. března v Mikulově, ale zejména samostatnými akcemi na svých jednotlivých divizích. Tradičně se tak veřejnosti přiblíží nejen oslavy dne s letošním mottem “ voda pro bezpečnost potravin“, ale i práce vodohospodářů a vše s tím spojené. Mikulovské oslavy vody organizuje letošní hlavní partner této regionální akce Povodí Moravy, s. p. za účasti Vodárenské akciové společnosti a Brněnských vodáren a kanalizací.  

Dny otevřených dveří pro veřejnost na čistírně odpadních vod ve Znojmě pořádá Vodárenská akciová společnost na své divizi Znojmo o víkendu 17. až 18. 3. od 8 do 12 hodin, začátek prohlídky s odborným výkladem začíná každou celou hodinu. Základním nebo středním školám je pak po celý týden od 19. 3. umožněna po předchozí domluvě prohlídka ČOV Znojmo. Divize Žďár nad Sázavou připravila pro žáky základních škol a studenty středních škol ve čtvrtek 19. 4. a v pátek 20. 4. dny otevřených dveří na vybraných čistírnách. Mládež se tak bude moci podívat např. na ČOV v Dolní Rožínce, Nedvědicích nebo ve Svratce. Dny otevřených dveří se budou konat jak v rámci oslav Světového dne vody, tak Dne země (22. 4.). Odborné exkurze budou pro studenty v kraji Vysočina pořádat i kolegové z divize Jihlava. Podrobnosti o možnostech přednášek, seminářů a exkurzí najdete na stránkách www.vodarenska.cz v každé z divizních záložek.     

 

Nedostatek vody – problém potravinové bezpečnosti

Letošní SDV otvírá diskusi nad významem čisté vody a následně i pitné vody ve vztahu k bezpečnosti potravin. Roste populace, mění se stravovací návyky, dochází k intenzivní urbanizaci, mění se systém zemědělství a jeho využívání, dochází k extrémním hydrologickým situacím, zhoršují se všechny faktory, které mají vliv na ochranu životního prostředí. Všechny tyto skutečnosti mají a budou mít i nadále vliv na bezpečnost potravin, a samozřejmě i jejich množství. Nedostatek bezpečných potravin, ruku v ruce s tím i nedostatek kvalitní vody, může vést ke zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva, v konečném důsledku pak i nestabilitě a válečným konfliktům.

 

Poznámky pod čarou:
  • Při mytí rukou spotřebujeme 3 l vody
  • Při sprchování proteče 60 l vody
  • Při praní v pračce je spotřeba 50 l
  • K výrobě 1 kg papíru je nutných 300 l vody
  • V ČR se odhaduje spotřeba vody na osobu a den na 120 l
  • V zemích třetího světa je spotřeba vody jen 10 l
  • Celá 1/6 světové populace nemá přístup k dostatečnému množství bezpečné vody
  • Každý týden umírá podle odhadů 42 000 lidí na nemoci způsobené nedostatkem vody

logo