Systém integrovaného řízení

 • K 21.6. 2016 VAS nově obdržela Certifikát systému managementu hospodaření s energií potvrzující zavedení a shodu systému dle normy ISO 50001:2012.
 • K 21.6. 2016 VAS opětovně obhájila Certifikát systému managementu kvality potvrzující shodu systému managementu kvality.
 • K 1.7. 2014 VAS opětovně obdržela Certifikát systému environmentálního řízení potvrzující shodu systému environmentálního řízení.
 • Dne 15.4. 2014 vyhlásil generální ředitel společnosti novou Politiku integrovaného systému řízení.
 • K 1.7. 2013 VAS opětovně obdržela Certifikát systému managementu kvality.
 • S účinností od 1.1. 2013 byla vydána Příručka systému integrovaného managementu.
 • Dne 25.4. 2012 vyhlásil generální ředitel Politiku integrovaného systému řízení.
 • Dne 30.6. 2011 získala společnost Certifikát environmentálního systému řízení potvrzující zavedení a shodu systému environmentálního řízení.
 • S účinností od 15.5.2011 byla vydána revidovaná Příručka kvality a Příručka environmentálního řízení.
 • Dne 4.2.2011 vyhlásil generální ředitel společnosti Environmentální politiku.
 • Dne 30.6. 2010 získala společnost Certifikát systému managemntu kvality potvrzující zavedení a shodu systému managementu kvality.
 • Dne 16.6.2010  inicioval generální ředitel společnosti zahájení procesu certifikace systému environmentálního řízení předáním žádosti certifikačnímu orgánu, následně dne 24.6.2010 certifikační orgán potvrdil splnění podmínek pro přijetí žádosti a zařadil společnost do seznamu žadatelů o certifikaci systému environmentálního řízení.
 • Dne 12.5.2010 schválilo představenstvo společnosti Příručku kvality.
 • Dne 31.3.2010 vyhlásil generální ředitel společnosti Politiku kvality.
 • Dne 10.3.2010 potvrdil certifikační orgán splnění podmínek pro přijetí žádosti a zařadil společnost do seznamu žadatelů o certifikaci systému managementu kvality.
 • Dne 2.3.2010 inicioval generální ředitel společnosti zahájení procesu certifikace systému managementu kvality předáním žádosti certifikačnímu orgánu.   

IMS