Doplnění přílohy osvědčení o akreditaci o nové zkoušky, posouzení využití mobilní aplikace při odběru vzorků - r.2013

Laboratoř Brno – pracoviště 1

V rámci auditu byla v laboratoři Brno posouzena nová zkouška „Stanovení kovů a nekovů metodou ICP-MS “. Tato metoda umožňuje stanovení velmi širokého spektra kovů i některých nekovů ve vodách i v kalech.

Zkouška byla zavedena a akreditována s využitím nového zařízení – ICP-MS (hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem) firmy Agilent Technologies.

Dále byla akreditována zkouška „Stanovení teploty vody“. 

Laboratoř Boskovice – pracoviště 2

V laboratoři Boskovice byly posouzeny dvě zkoušky pro měření v terénu  - „Stanovení teploty vody“ a „Stanovení volného, celkového a vázaného chloru“.

Současně byla v této laboratoři zakreditována jedna zkouška pro mikrobiologické parametry – „Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií metodou Colilert“ a zkouška používáná pro „ Kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů kultivací bioindikátorů“.

Laboratoř Žďár nad Sázavou – pracoviště 6

V laboratoři Žďár nad Sázavou byla akreditována zkouška „Stanovení teploty vody“. 

 

V rámci auditu byl také posouzen nový související postup, který popisuje využití mobilní aplikace při ukládání a přenosu dat pomocí mobilních prostředků v průběhu odběru vzorků a při pasportizaci odběrných míst. Při rekonstrukci odběru vzorků byla prokázána plná funkčnost aplikace v souladu s požadavky akreditace.

Příloha osvědčení o akreditaci byla doplněna o tyto nově akreditované zkoušky:  

Přesný název zkušebního postupu/metody

Předmět zkoušky

Pracoviště č.

Stanovení teploty vody

Vody: pitné, podzemní, povrchové, odpadní

1, 2, 6

Stanovení kovů a nekovů  metodou ICP-MS, stanovení tvrdosti dopočtem

Vody: pitné, podzemní, povrchové, odpadní, výluhy, kaly

1

Stanovení volného a celkového chloru  komerčním setem a vázaného chloru dopočtem

Vody: pitné,  vody ke koupání

2

Stanovení Escherichia Coli  a koliformních bakterií metodou Colilert -18/Quantitray

Vody: pitné, podzemní, povrchové, vody ke koupání

2

Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů kultivací bioindikátorů

Parní a horkovzdušné sterilizátory

2