Doplnění přílohy osvědčení o akreditaci o nové zkoušky a postup - r.2012

Laboratoř Brno – pracoviště 1 

V rámci auditu byla posouzena v laboratoři Brno nová zkouška „Stanovení rozpuštěných aniontů (chloritanů, bromičnanů chlorečnanů, fluoridů chloridů dusičnanů…) metodou iontové chromatografie s vodivostním detektorem“.

Zkouška byla zavedena a akreditována s využitím nového zařízení - Iontový chromatograf firmy DIONEX.

Laboratoř Znojmo  - laboratoř pitných vod Znojmo – pracoviště 5a 

V laboratoři pitných vod Znojmo byly posouzeny tři nové mikrobiologické zkoušky, současně byl na tomto pracovišti také posouzen postup odběru vzorků vod ke koupání.

Kvalifikované personální obsazení v laboratoři pitných vod Znojmo umožnilo akreditaci nového postup „Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů kultivací bioindikátorů“. 

Příloha osvědčení o akreditaci byla doplněna o tyto nově akreditované zkoušky a postup. 

Přesný název zkušebního postupu/metody

předmět zkoušky

Stanovení rozpuštěných aniontů – metodou iontové chromatografie s vodivostním detektorem

Vody: pitné, podzemní, povrchové

 

Přesný název zkušebního postupu/metody

předmět zkoušky

Stanovení bakterií rodu Legionella metodou membránových filtrů

Vody: pitné a vody ke koupání

Stanovení Staphylococcus aureus metodou membránových filtrů

Vody: pitné, podzemní, povrchové a vody ke koupání

Stanovení Pseudomonas aeruginosa metodou membránových filtrů

Vody: pitné, podzemní, povrchové a vody ke koupání

Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů kultivací bioindikátorů

Sterilní výrobky

 

Název  postupu odběru vzorku

předmět odběru

Odběr vzorků vod ke koupání

Vody ke koupání