Jihlava

Vodohospodářské laboratoře

Vodohospodářské laboratoře divize Jihlava se nachází v přízemí administrativní budovy divize Jihlava.

Vodohospodářské laboratoře jsou akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. a jsou držitelem Osvědčení o akreditaci č. 354/2009 pro ZL č. 1249.2 s platností do 5.5. 2013.

Předmětem akreditace jsou chemické, fyzikální, mikrobiologické a hydrobiologické analýzy pitných, povrchových, podzemních vod a chemické a fyzikální analýzy odpadních vod; vzorkování pitných, povrchových, podzemních a odpadních vod v rozsahu uvedeném v dokumentu Příloha č. 1 k osvědčení o akreditaci č. 354/2009.


laborato__e_1.jpg
Vodohospodářské laboratoře nabízí:

 • fyzikálně chemické zkoušky pitných, podzemních a povrchových vod

 • mikrobiologické a hydrobiologické zkoušky pitných, podzemních a povrchových vod

 • fyzikálně chemické zkoušky odpadních vod

 • odběry vzorků pitných, podzemních, povrchových a odpadních vod

 • interpretace výsledků zkoušek pitných vod

 • zajištění dalších zkoušek, které laboratoře neprovádí, u jiných akreditovaných laboratoří formou subdodávky

 • předání protokolu o zkouškách v elektronické podobě příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS)

 • úpravu rozsahů rozborů při změně legislativních požadavků na kontrolu vod

 • neakreditované zkoušky kalů (z ČOV) a technologických vod

 • zpracování cenové nabídky na požadované rozsahy rozborů

 • zapůjčení vzorkovnic při odběru vzorku zákazníkem


Pro stálé zákazníky poskytujeme slevu 10%.
Ceníky laboratorních služeb:

Ceník laboratorních služeb na r. 2010 - pitné vody.pdf

Ceník laboratorních služeb na r. 2010 - odpadní vody.pdf

Provozní doba laboratoří: Pondělí - Pátek    7:00 - 15:00
Příjem vzorků na fyzikálně chemický rozbor: Pondělí – Čtvrtek 7:00 – 14:30
Pátek                7:00 – 10:00
Příjem vzorků na mikrobiologický rozbor: Pondělí a Úterý    7:00 – 14:30

 

Kontakt
Ing. Jitka Mičková - vedoucí vodohospodářských laboratoří
Tel.: 567 569 163
Fax: 567 308 421
E-mail: mickova@vasji_cz