Kontakty

Kontakty

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.     

Soběšická 151, 638 00 Brno

Manažer laboratoří

RNDr.  Zdenka Boháčková

telefon/fax :547 212 417

email: bohackova@vasgr_cz,  

mobil: 602 591 626

Manažer kvality

Mgr. Andrea Turzíková 

telefon/fax :545 532 442/547 212 417

email: turzikova@vasgr_cz

mobil: 737 221 671 

  Jednotlivá pracoviště dle regionu

číslo

vedoucí laboratoře/kontaktní osoba

na pracovišti /adresa

    telefon/        

fax               

e-mail

1

Mgr. Jana Švestková

545 532 442/

547 212 417

svestkova@vasgr_cz

Soběšická 151    

638 00  Brno

2

Ing. Jaroslav Fidler

516 453 132/

516 427 250

fidler@vasgr_cz

Podlesí - úpravna vody Bělá

680 01  Boskovice

3

Ing. Jitka Mičková

567 569 163/

567 308 421

mickova@vasgr_cz

Žižkova 93

586 01 Jihlava

4a

Ing. Dana Filipská/

Edita Tomanová

568 899 143/

568 899 165

filipska@vasgr_cz

Kubišova 1172    

674 11 Třebíč

4b

Ing. Dana Filipská/

Bc. Jana Karásková

568 838 263/

568 899 165

karaskova@vasgr_cz

Brněnská - čistírna odpadních vod    

674 01 Třebíč

5a

Leona Lettlová

515 226 046

lettlova@vasgr_cz

Pražská 2801/119 - úpravna vody

669 02 Znojmo

5b

Hana Bystřická

515 220 594

bystricka@vasgr_cz

Dyjská 241 -čistírna odpadních vod  

671 82 Znojmo Dobšice

6

Ing. Marie Růžičková

566 651 123/

566 651 195

ruzickova@vasgr_cz

Studentská 1133 

591 21 Žďár nad Sázavou