Pokyny pro odběr vzorku pitné vody

  POKYNY PRO ODBĚR A PŘÍPRAVU VZORKU PITNÉ VODY

 

Vzorky se přijímají pouze v pondělí od 7 - 15 hod a v úterý od 7 -12 hod.

Pokud to lze, je nutné před zahájením odběru odstranit z výstupu kohoutku všechny rušivé doplňky (sítka, perlátory).

Chemický rozbor

 • vzorek se odebírá do plastové vzorkovnice o objemu 1 litru
 • před vlastním odběrem se voda nechá odtékat ustáleným proudem (ne prudce) po dobu nejméně 2 -3 minut
 • vzorkovnice se vzorkem propláchne, naplní až po okraj a uzavře

Senzorická analýza

 • vzorek se odebírá do skleněné  šroubovací vzorkovnice o objemu 250 ml
 • vzorkovnice se naplní až po okraj a uzavře

Mikrobiologický rozbor

 • odběrový kohout se sterilizuje  ( dezinfekční sprej, popř.plamenem zapalovače - ožehnutím)
 • vzorek se odebírá do sterilní skleněné zábrusové vzorkovnice o objemu 250 ml nebo 500 ml
 • sterilní vzorkovnice se otevře až těsně před vlastním odběrem
 •  odtáhnout ze zátky alobal, ale nesundávat
 •  zátky a zabroušených částí hrdla se nedotýkat
 • vzorkovnice se naplní asi do 90 % objemu ( po rysku), ve  vzorkovnici zůstává asi      2 cm vzduchový prostor
 • po naplnění se vzorkovnice zazátkuje a alobal se přitiskne zpět k hrdlu vzorkovnice

Vzorky se uloží do chladna (lednice) a co nejdříve se dopraví do laboratoře.

 

    NÁVOD NA DEZINFEKCI STUDNÍ

    po pozitivním bakteriologickém nálezu  

 • odhadnout nebo spočítat množství vody ve studni
 • zakoupit dezinfekční prostředek (např. SAVO originál, SAGEN) k dezinfekci vody
 • dle návodu na přípravku připravit dezinfekční roztok ( voda + přípravek), nejlépe v 10-ti litrové čisté nádobě
 • roztok aplikovat do studny
 • odpuštěním vody z kohoutků zajistit, aby se dezinfekce dostala i do vodovodních rozvodů
 • po 24 hodinách studnu vyčerpat
 • po nastoupání vody do studny provést pro kontrolu účinnosti dezinfekce bakteriologické vyšetření vody

 

                                                                                                                                                                           ZB VaEL 090921