Třebíč

Vodohospodářské laboratoře divize Třebíč jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., jako zkušební laboratoř č. 1249.4. s následujícími pracovišti:
 

 • Laboratoř pitných vod Třebíč se sídlem Kubišova 1172, 674 11 Třebíč 

         tel.: 568 899 143
         e-mail: cevelova@vastr_cz

 • Laboratoř odpadních vod Třebíč se sídlem Brněnská ul., 674 01 Třebíč

         tel.: 568 838 263
         e-mail : docekalova@vastr_cz

 • Laboratoř odpadních vod Moravské Budějovice se sídlem Jaroměřická 897, 676 02 Moravské Budějovice

          tel.: 568 408 228
         e-mail: filipska@vastr_cz  

Příjem vzorků do laboratoří

Příjem vzorků na fyzikálně chemický a senzorický rozbor 

Pondělí až čtvrtek 
Pátek                    

6:00 - 13:30

6:00 - 8:00

Příjem vzorků na mikrobiologický rozbor

(nutná sterilní vzorkovnice) 

Pondělí až středa    

6:00 - 13:30

Ceny

Stálým zákazníkům, kteří mají s laboratořemi uzavřenu smlouvu nebo celoroční objednávku, poskytujeme slevu ve výši 10 %.

Součástí této nabídky je ceník laboratorních analýz a vzorkování. Ceník subdodavatele bude zákazníkovi dodán na vyžádání.

Nabídka služeb

Vodohospodářské laboratoře nabízejí svým zákazníkům komplexní servis v oblasti analýzy vod .
Jako akreditované provádějí tyto typy zkoušek: 

 • Vzorkování vod pitných, podzemních, povrchových, surových, upravených a teplých
 • Senzorické zkoušky vod pitných, podzemních, povrchových, surových, upravených, teplých a balených
 • Chemické a fyzikálně-chemické zkoušky vzorků vod pitných, podzemních, povrchových, surových, upravených, teplých a balených
 • Mikrobiologické a biologické zkoušky vzorků vod pitných, podzemních, povrchových, surových, upravených, teplých a balených
 • Vzorkování vod odpadních
 • Chemické a fyzikálně-chemické zkoušky vzorků vod odpadních
 • Interpretace výsledků zkoušek

Laboratoře sledují vývoj legislativy a pružně na něj reagují nabídkou rozsahu rozborů. Nabízejí svým zákazníkům také elektronický přenos protokolu o zkouškách pro účely zákona č. 274/2003 Sb. (§ 4, písmeno "b" - Povinnosti osob při kontrole pitné vody)

Kromě akreditovaných zkoušek provádějí laboratoře také řadu provozních analýz vod a kalů, které jsou určeny ke sledování čistíren odpadních vod, použití čistírenských kalů, sledování úpraven pitných vod a dopravy pitné vody potrubím.

Laboratorní zkoušky, které vodohospodářské laboratoře samy neprovádějí, zajišťují formou subdodávky u laboratoří, které jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci.

Akreditace

Vodohospodářské laboratoře jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., jako zkušební laboratoř č. 1249.4.
OSVĚDČENÍ O AKREDITACI je platné do 6.2.2014 a jeho nedílnou součástí je příloha se seznamem akreditovaných zkoušek.

Naše vodohospodářské laboratoře získaly možnost využít flexibilní rozsah akreditace. K zavedení laboratorních zkoušek v rámci flexibilního rozsahu akreditace jsou oprávněni přímo pracovníci vodohospodářských laboratoří v rozsahu dvou typů:

 • Typ 1 umožňuje zařazení aktuální normalizované a nebo technicky ekvivalentní metody zkoušení, za předpokladu, že princip měření zůstává zachován.
 • Typ 2 umožňuje modifikace existujících zkušebních metod (norem i vlastních vyvinutých postupů) a nebo rozšíření rozsahu zkoušených parametrů, za předpokladu, že princip měření zůstává zachován.

Na protokolu o zkoušce budou laboratorní zkoušky zavedené v rámci flexibilního rozsahu akreditace označené symboly F1 nebo F2.