Úvodní slovo VK 01/2014

Vážení čtenáři,

vítám Vás na stránkách prvního čísla našeho staronového časopisu. Letos jsme zahájili čtyřleté období nové strategie, jejímž cílem je také změna v naší firemní kultuře. Proto komunikaci už nebudeme tříštit na vnější a vnitřní a rozhodli jsme se pro jednotnou a otevřenou linii.

Naši partneři, instituce i veřejnost, jsou pro nás především lidé.
Proto přicházíme s novou koncepcí magazínu, který bude o naší práci, úspěších a problémech, s nimiž se setkáváme. A bude také právě o lidech, kteří za vším, co činnost naší společnosti představuje, stojí.

Také si uvědomujeme sociální odpovědnost a svou povinnost usilovat o trvale udržitelný rozvoj. Děláme v tomto směru řadu kroků a opatření, která stojí za zviditelnění.
Interně by náš nový magazín měl posilovat loajalitu zaměstnanců,
kteří často pocházejí ze vzdálených míst. Je tedy těžké udržet celkové povědomí o tom, že jsme jeden tým. Chceme jim touto cestou připomínat, že základní je pro nás orientace na zákazníka, ale stejně tak je pro nás významná jejich spokojenost a možnosti osobního a profesního růstu.

Věřím, že díky transparentní komunikaci, zohledňující odbornou
i lidskou stránku naší činnosti, nás bude veřejnost vnímat jako společensky a ekologicky zodpovědnou instituci, orientovanou na potřeby zákazníků. Ve vztahu k lidem z vlastních řad pak chceme působit jako zodpovědný a respektující zaměstnavatel, který si je vědom hodnoty práce svého týmu.

Budeme rádi i za vaše postřehy, názory a náměty. Bez diskuse a získání zpětné vazby těžko dosáhneme svých hlavních vytčených cílů, z nichž nejdůležitějším jsou kvalitní služby, odpovídající současnému modernímu standardu.


Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci i životě.

Ing. Lubomír Gloc
generální ředitel