Valná hromada akcionářů

Valná hromada akcionářů 2012

  •  Dne 6.11. 2012 se konala mimořádná valná hromada akcionářů v sídle společnosti VAS, a.s. na ulici Soběšická 156 v Brně.

Informace k mimořádné valné hromadě:

Protinávrh k jednání valné hromady - 1

Protinávrh k jednání valné hromady - 2

Usnesení mimořádné valné hromady

  • Dne 26.6. 2012 se konala valná hromada akcionářů v sídle společnosti VAS, a.s. na ulici Soběšická 156 v Brně.

Oznámení o konání valné hromady, program k nahlédnutí

Byla schválena výroční zpráva za rok 2011.

Za člena dozorčí rady byl zvolen Antonín Mlynář.

Valná hromada akcionářů 2011

  • Dne 15.9. 2011 se konala mimořádná valná hromada akcionářů v sídle společnosti VAS, a.s. na ulici Soběšická 156 v Brně.

Informace z mimořádné valné hromady:

Mimořádná valná hromada konaná dne 15. 9. 2011 schválila mimo jiné i změnu stanov společnosti. Změna se týká Článku 16 – Složení, volba a funkční období členů dozorčí rady a spočívá v rozšíření počtu členů dozorčí rady z 15 na 18 členů. Z toho důvodu na této valné hromadě proběhla volba dvou nových členů dozorčí rady. Do dozorčí rady společnosti byli zvoleni: Ing. Barbora Arndt a  Mgr. Tomáš Třetina. Třetího člena dozorčí rady zvolí v souladu s volebním řádem pro volbu a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci sbor volitelů z řad zaměstnanců  společnosti v říjnu 2011.

  •  Dne 23.6. 2011 se konala valná hromada akcionářů v sídle společnosti VAS, a.s. na ulici Soběšická 156 v Brně.

Byla schválena výroční zpráva za rok 2010.

Program k nahlédnutí

Valná hromada akcionářů 2010

  • Dne 22.6. 2010 se konala valná hromada akcionářů v sídle společnosti VAS, a.s. na ulici Soběšická 156 v Brně.

Byla schválena výroční zpráva za rok 2009.

Program k nahlédnutí