„Voda je život“ - očima fotografů

Tímto sloganem jsme odstartovali další ročník tradiční fotosoutěže pro amatérské fotografy, kteří dostali za úkol zachytit motiv vody v realitě svého všedního dne. Uzávěrka fotografií připadla na poslední víkend letních prázdnin. Komise měla nesnadný úkol, vybral ty nejzdařilejší. První místo si odnesl Pavel Zemánek za fotografii „Znovuzrození“, druhé místo obdržel Daniel Schneider za snímek „U vody“. Třetí v pořadí skončil Jiří Eisenbruk se svojí fotografií „Nic nás nezastaví“. Čestné uznání za fotografii „Na lovu“ získal pan Karel Maráz.  

Samotná vernisáž všech fotografií proběhla 15. 9. 2016 v prostorách vodojemu nám. Republiky, den před pomyslným kulturním svátkem města Znojma a to Znojemským historickým vinobraním. Znojemská divize se poprvé ve spolupráci s Městskou Besedou Znojmo stala partnerem vinobraní a naše fotosoutěž spolu s ochutnávkou vody byla zařazena jako doprovodný program vinobraní.

Hlavní část našeho programu spočívala mimo výstavy fotografií i v nabídce ochutnávky vody z různých pramenišť. Prvním místem, kde bylo možné vodu ochutnat, byl Znojemský hrad. Tato ochutnávka se těšila velkému zájmu návštěvníků vinobraní. Paralelně bylo možné ochutnávat vodu i na vodojemu nám. Republiky. Pro zpestření jsme na obou místech všem návštěvníkům připravili soutěž o „Znalce vody“, jehož diplom případně nálepku „Znalec vody“ získal ten, kdo správně uhodnul vzorek se znojemskou vodou.

Reakce návštěvníků a postřehy z návštěvních knih jak na vodojemu, tak i na hradě svědčí o tom, že tato akce má v tomto nabitém programu znojemského vinobraní vydobyto již své místo a pro nás z toho plyne, příští rok tuto soutěž opět s chutí vyhlásit.

Mgr. Ivana Večeřová

vedoucí útvaru ředitele divize Znojmo

Ocenění fotografové

oceneni

Ochutnávka vody na hradě

Ochutnavka_vody_hrad.jpg

1.místo

1.misto