"Vodárenské kapky"

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. od roku 1997 vydává svůj firemní časopis VODÁRENSKÉ KAPKY, určený nejen zaměstnancům společnosti, ale i svazkům, městům, obcím a vodohospodářské i laické veřejnosti. Časopis byl v období let 2012-2013 vydáván pod názvem VODA A LIDÉ a obsahuje informace o činnosti společnosti, zajímavosti z oboru a další údaje, které Vám mohou pomoci se zorientovat v oblasti vodního hospodářství. 

Co je naším cílem a cílem tohoto časopisu nejlépe vystihuje úvodní slovo pana generálního ředitele Ing. Lubomíra Gloce.

 

Dokumenty ke stažkapky.jpgení:

Vodárenské kapky

Voda a lidé - archiv 2012- 2013

Vodárenské kapky - archiv 2011