Vodohospodářská padesátka

XXXVI. ročník Vodohospodářské padesátky

Moravský kras
ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ  

LogoVH50.gif

Vážení sportovní přátelé - příznivci pěší a cyklistické turistiky!

V tomto roce se konal již XXXVI.ročník Vodohospodářské padesátky, což je tradiční setkání zaměstnanců společností a firem vodohospodářského oboru z celé České republiky - vyznavačů aktivního pěšího nebo cyklistického putování. Dle dlouhodobého harmonogramu byla organizací letošního ročníku pověřena VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Právě skončené letošní Vodohospodářské padesátky se zúčastnilo 606 účastníků z celé ČR, početné zastoupení měly jako vždy zejména všechny podniky Povodí, následovali provozovatelé a vlastníci vodovodů a kanalizací, v menší míře se zúčastnily oborové projekční firmy a další vodohospodářské subjekty.

Účastníky letošní Vodohospodářské padesátky jsme přivítali ve dnech 4.-6. září 2009 v Brně a v blízké krásné lokalitě severně od Brna - v CHKO Moravský kras. Představili jsme vám z hlediska vodohospodářského unikátní oblast - zajímavou krajinou zde protékající podzemní říčku Punkvu a Rudické propadání, kde pod zemský povrch zmizí vody Jedovnického potoka a zpět tyto vody vyvěrají až po dvanáctikilometrové pouti podzemím. Poblíž těchto přírodních vodohospodářských zajímavostí jsme pro vás naplánovali poměrně náročné pěší i cyklistické trasy.  

Na webových stránkách VAS,a.s. www.vodarenska.cz jste od nás průběžně dostávali aktuální podrobné informace o přípravě celé akce. Vedoucí jednotlivých výprav s námi aktivně spolupracovali při přípravě personálních seznamů účastníků, za což jim patří naše poděkování. Nyní najdete na našem webu také vyhodnocení výsledků sportovní části akce. Většinu z vás bude jistě zajímat také naše velmi podrobná a pečlivě zdokumentovaná fotogalerie, kterou jsme pro vás připravili - najdete tam fotografie  nejen vašich sportovních výkonů, ale také ukázky z tradičního Puchýřového bálu, který je tradiční nedílnou závěrečnou částí každého ročníku Vodohospodářské padesátky.

Naší snahou bylo nejen dobře se postarat o všechny účastníky z celé ČR, ale také vytvořit přátelskou a pohodovou atmosféru, na kterou budou všichni často a rádi vzpomínat. Jsme rádi, že se nám tohoto cíle podařilo dosáhnout.

 

Ing. Jana Šenkapoulová, Ph.D.

 vedoucí řídícího výboru pro přípravu VH50 2009

 

Fotogalerie VH50 2009 Moravský kras  

Dokumenty ke stažení: