Volba členů představenstva

S účinností od 9.9. 2010 byli na další funkční období dozorčí radou opětovně zvoleni za členy představenstva pan Ing. Jindřich Král a Ing. Miloš Kokeš.  

Dne 10.9. 2010 byl na zasedání představenstva jeho předsedou opětovně zvolen pan Ing. Jindřich Král.