Vývoj vodného a stočného ve VAS, a.s. v roce 2010

 

Vývoj vodného a stočného ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ  SPOLEČNOSTI, a.s. 2009 - významné svazky

Svazek

V + S (vč. DPH)

Vodné (vč. DPH)

Stočné (vč. DPH)

2009

2010

index

2009

2010

index

2009

2010

index

Blansko

71,33

73,43

2,9%

35,15

36,19

3,0%

36,18

37,24

2,9%

Ivančice

62,00

67,00

8,1%

31,00

33,00

6,5%

31,00

34,00

9,7%

Šlapanice

66,05

70,24

6,3%

32,05

33,58

4,8%

34,00

36,66

7,8%

Tišnov

58,53 

62,04 

6,0%

29,43 

31,35 

6,5%

29,10 

30,69 

5,5%

Židlochovice

58,98 

62,59 

6,1%

29,00 

30,91 

6,6%

29,98 

31,68 

5,7%

Jihlava

63,21 

65,72 

4,0%

37,62 

39,19 

4,2%

25,59 

26,53 

3,7%

Třebíč

65,87 

67,58 

2,6%

39,31 

40,37 

2,7%

26,56 

27,21 

2,4%

Znojmo

61,49 

62,60 

1,8%

33,54 

34,40 

2,6%

27,95 

28,20 

0,9%

Žďár n./Sáz.

64,20 

68,00 

5,9%

37,00 

38,40 

3,8%

27,20 

29,60 

8,8%

VAS, a.s. (významné svazky)

64,36 

67,01 

4,1%

35,72 

37,05 

3,7%

28,64 

29,96 

4,6%

Ceny jsou uváděny v Kč za m3 vč. DPH.

Chcete-li zjistit aktuální cenu vody ve Vaší obci zadejte její název na této stránce: Cena a kvalita vody

Cena pitné vody a cena za odvádění odpadních vod je vyjádřena jako "vodné" a "stočné". Stát reguluje ceny vodného a stočného principem věcně usměrňované ceny podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Velmi jednoduše řečeno - zákon a prováděcí předpisy vymezují provozovateli náklady, které může promítnout do ceny vodného a stočného při dosahování přiměřeného zisku. Respektování těchto pravidel kontroluje stát prostřednictvím finančních úřadů a Ministerstva financí České republiky.

Konkrétní výše vodného a stočného je sjednána mezi municipálními vlastníky vodohospodářského majetku a naší společností. Tímto postupem je zvýšena společenská kontrola výše cen, vzhledem ke každoročnímu intenzivnímu vyjednávání o cenách (obvykle na podzim), při kterém společnost předkládá svoje náklady k posouzení vlastníkovi vodohospodářského majetku. Tento fakt je společně s různými místními podmínkami (například zdroje a cena surové vody, charakteristika vodovodní a kanalizační sítě, charakter terénu, atd.) hlavním důvodem vysokého počtu cen nejen ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., ale v celé České republice.