Výzva akcionářům společnosti k převzetí akcií v řádné lhůtě

V souvislosti s rozhodnutím řádné valné hromady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. ze dne 23. 6. 2011, která rozhodla o přeměně podoby všech akcií společnosti ze zaknihované na listinnou podobu, vyzývá představenstvo akcionáře společnosti k převzetí listinných akcií (do 30.11. 2011).  

Text výzvy s podmínkami předávání listinných akcií ke stažení