Výzva k převzetí akcií v dodatečné lhůtě

V souvislosti s rozhodnutím řádné valné hromady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. ze dne 23. 6. 2011, která rozhodla o přeměně podoby všech akcií společnosti ze zaknihované na listinnou podobu, vyzývá představenstvo akcionáře společnosti k převzetí listinných akcií, a to v dodatečné lhůtě do 19.3. 2012.  

Po kliknutí na obrázek níže se Vám otevře dokument v PDF ke stažení.

výzva