Vzdělávací projekty pro zaměstnance

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. byla v letech 2010-2013 zapojena do dvou vzdělávacích projektů dotovaných z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.   

loga_ESF_.jpg

Projekt "Vzdělávací program pro zaměstnance VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s."

Naše společnost získala finanční dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců v rámci výzvy „Školení je šance" vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí pod hlavičkou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl úspěšně zahájen v září 2010  a ukončen v roce 2012. V rámci projektu se proškolila více jak čtvrtina zaměstnanců.

loga_ESF_.jpg

Projekt "Dalším vzděláváním zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability"

Asociace pro vodu ČR, jejímž jsme členem, se stala příjemcem dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci výzvy č. 52, kterou administruje Ministerstvo práce a sociálních věcí.  Naše společnost se projektu zúčastnila jako jedna ze zapojených firem. Realizace byla zahájena   1. 1. 2011 a ukončena k 30.9.2013.

loga_ESF.jpg