Žáci pěti základních škol jsou Kamarádi s vodou!

Pilotní projekt Kamarádi s vodou, který připravila Nadace Partnerství společně s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., měl velký ohlas.  

Co znamená, že voda není neomezeným zdrojem?  Odkud se bere voda a jak se dostala do vodovodního kohoutku? Jakým důsledkům budeme muset čelit, pokud do budoucna nezměníme své chování? Tyto, ale i mnohé další otázky si zodpověděli žáci i učitelé základních škol, kteří se v srpnu loňského roku zapojili do pilotního ročníku vzdělávací soutěže Kamarádi s vodou.

Projekt organizovaný Nadací Partnerství ve spolupráci s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., si kladl za cíl podpořit odpovědné hospodaření s vodou ve školách a obcích s aktivním zapojením dětí a mládeže. V rámci pilotního ročníku vybrané základní školy pod vedením zkušených mentorů připravovaly vlastní EVVO (Environmentální Vzdělávání, Výchova a Osvěta) program pro své žáky. Díky své lokálnosti programy skutečně reflektovaly aktuální  problematiku spojenou s hospodařením s vodou v dané škole či obci.

Soutěž byla vyhlášena na území okresů Brno – venkov, Blansko, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou - divizích VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., tedy  pro Jihomoravský kraj a Vysočinu.

Úvodní částí programu byl celodenní kreativní workshop pro pedagogy, který byl základem pro přípravu kvalitního EVVO programu pro žáky. Účastníkům byl poskytnut metodický základ a inspirace pro tvorbu jejich projektů. Během workshopu se učitelé dozvěděli jak lépe hospodařit s vodou, porozumět příčinám a důsledkům problematických situací jako je například sucho, povodně či znečištění vody. Důraz byl kladen i na to, jak tyto poznatky předat žákům zábavnou formou.

Po úvodním workshopu následoval výukový program pro žáky. Více než sto třicet žáků ze zapojených škol během dvou dnů navštívilo areál Otevřené zahrady v Brně. Zde se jich ujaly zkušené lektorky, aby žáky prakticky seznámily například s  dynamikou vodních toků nebo tajuplným životem pod hladinou jezírka. V druhé části programu žáci shlédli dva dokumenty o vodě a vodních ekosystémech, které byly promítány v rámci mezinárodního filmového festivalu Ekofilm.

Po absolvování těchto inspirativních programů se žáci a pedagogové v průběhu podzimu sami pustili do tvorby vlastních environmentálně-vzdělávacích programů. Nápomocné jim tomu byly i individuální konzultace školních projektů přímo na místě, zajištěné specialisty Nadace Partnerství. Dokončené projekty byly ke konci roku předloženy komisi odborníků k posouzení a závěrečnému vyhodnocení soutěže.

Základní škola Kpt. Jaroše v Třebíči předložila velmi zdařilý projekt zaměřený zejména na úspory vody v budově školy a zachycování dešťovky pro využití ve školní zahradě. Odbornou porotu zaujal nejenom zcela praktický plán úspor vody, ale i míra zapojení žáků do projektu, kdy se účastní  nejen celá škola, ale i rodiče žáků.

Základní škola v Hrušovanech nad Jevišovkou vytvořila výukový plán s tématem vody, prolínající se hned několika předměty. Odborná komise ocenila zejména výrobu kalendáře, který bude žáky provázet celý příští rok a umožňuje vyučujícím se k tématu vody neustále vracet. V rámci projektových aktivit je pro žáky naplánována i exkurze do místní čistírny odpadních vod.

Základní škola Bobrová vypracovala týdenní výukový program inspirovaný přípravným kurzem  pro zapojené pedagogy.  Žáci se během několika dnů seznámí s tématy jako je sucho, znečištění a povodně. Zajímavostí, kterou ocenila i porota, je závěrečná žákovská konference o vodě, která bude otevřená široké veřejnosti.

Základní škola Velké Meziříčí – Lhotky vytvořila učební plán zahrnující i terénní exkurze k vodním stanovištím, úpravny vody nebo měření spotřeby vody v budově školy. Komisi nejvíce zaujala čtenářská dílna pro žáky a na míru vytvořená pracovní kniha s tematikou vody.

Na prvním místě v hodnocení odborníky se umístila Základní škola Ivančice - Řeznovice. Velmi kvalitní projekt zahrnující například měření spotřeby vody ve školách, exkurze nebo tvorby komiksu ,,Vodní superhrdina‘‘ byl zaměřen na chování a jednání žáků, rodičů, zaměstnanců a učitelů přímo ve škole a v domácnosti. Komise velice ocenila motivaci žáků, kteří byli maximální měrou zapojeni do přípravy programu. Díky úpravě školního výukového plánu je zajištěna i dlouhodobá udržitelnost projektu.

Všechny školy zapojené do soutěže byly na závěr oceněny. Během slavnostního vyhlášení, které vždy probíhalo přímo na půdě dané školy, zástupci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. předali žákům, pedagogům i vedení školy speciální kufříkovou laboratoř určenou k testování vody. Žáci tak jednoduše mohou určit například obsah látek rozpuštěných ve vodě, její pH nebo tvrdost. Základní škola Ivančice - Řeznovice jako vítěz soutěže získala navíc i exkurzi pro žáky s tematikou vody, která proběhne na jaře roku 2017.

Barbora Chmelová

Koordinátorka Nadace Partnerství

Mgr. Iva Šebková

Vedoucí marketingu a komunikace

Nadace Partnerství  pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit. www.nadacepartnerstvi.cz