Výsledky VH50 2009

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VH 50 2009 Moravský kras    

LogoVH50.gif

Z celkem 606 přihlášených účastníků letošního ročníku Vodohospodářské padesátky se dne 5.9.2009 na startu u Skalního mlýna prezentovalo celkem 561 sportovců, zbývající přihlášení účastníci se aktivně nezúčastnili sportovní části akce VH 50. První účastník byl zaevidován v 6.30 hodin.

Do cíle dorazilo 559 sportovců, dva účastníci společně neprošli cílem z důvodu nutnosti lékařského vyšetření u jednoho z nich - vše ale dopadlo bez vážnějších zjištění, z čehož jsme měli všichni radost. Na trasách nedošlo k žádnému vážnému zranění, ani ke škodám, které by se musely řešit jako pojišťovací případ.

Poslední účastník byl v cíli zaevidován v 18.30 hodin.

 

Účast na jednotlivých trasách byla následující:

  •     trasu pěší 26 km absolvovalo 335 sportovců
  •     trasu pěší 35 km absolvovalo 24 sportovců
  •     trasu pěší 42 km absolvovali 4 sportovci
  •     trasu cyklo 61 km absolvovalo 93 sportovců
  •     trasu cyklo 83 km absolvovalo 69 sportovců
  •     trasu cyklo 94 km absolvovalo 34 sportovců

 

Nejhodnotnějšího sportovního výkonu dosáhl pan František Bohuslav, zaměstnanec VAS, a.s. - divize Třebíč, který odstartoval v 6.40 hodin,  absolvoval nejdelší pěší trasu v délce 42 km, cíle se mu podařilo dosáhnout za 6 hodin 30 minut - včetně přestávky na oběd a na občerstvení na kontrolách (část trasy samozřejmě proběhl, protože jak zmínil, je i amatérským účastníkem maratónských běhů).

Uznání za předvedený sportovní výkon patří samozřejmě také všem ostatním aktivním účastníkům letošní Vodohospodářské padesátky.

Poznatky ze sportovní části akce, které byly tlumočeny v průběhu akce pořadatelům jako inspirace pro pořadatele dalších ročníků:  

  • kladně bylo hodnoceno zavedení tzv.samokontrol, t.j.na předem smluvně dohodnutých stanovištích (např.Rudice na nejdelší pěší trase, které se zúčastnili jen 4 sportovci) si účastník sám narazil připravené razítko kontroly do startovní knížky - pořadatelé tak sníží počty dobrovolníků potřebných na kontrolách

 

  • zejména cyklisté oceňovali pro kontrolu správnosti cesty vterénu poprvé na VH50 použitou novinku, t.j. zaměření všech tras pomocí turistické navigace (GPS)