Změna členů představenstva

Na zasedání dozorčí rady dne 20. 10. 2011 proběhlo odvolání a volba členů představenstva...  

K datu 20. října 2011 byli odvoláni: doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc. a Ing. Miloš Kokeš.

S účinností od 20. října 2011 byli za členy představenstva zvoleni: Ing. Vlastimil Bařinka  a  Bc. Josef Vojta.