Změna zápisu sídla v obchodním rejstříku

V souvislosti se zřízením základních registrů došlo z důvodu odstranění nejednotnosti ke změně zápisu sídla společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. v obchodním rejstříku.  

Sídlo společnosti je nyní uváděno takto:

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno